máj
10
Št
Základy echokardiografie @ Kongres Hotel ROCA Košice
máj 10 @ 8:30 – 15:30

Vážené kolegyne a kolegovia,

pre veľký záujem si Vás dovoľujeme pozvať na ďalší ECHOKARDIOGRAFICKÝ KURZ.
Kurz je venovaný kardiológom, internistom, intenzivistom, eventuálne lekárom, ktorí majú záujem o skvalitnenie svojej práce s kardiologickými pacientmi.
Ultrazvukové vyšetrenie patrí medzi „zlatý štandard“ rýchlej, neinvazívnej a jednoduchej diagnostiky kardiovaskulárneho systému.
Úvodná časť kurzu bude venovaná zvládnutiu základov USG techniky, ktorá je potrebná pre správne nastavenie USG prístroja. Nasledovať bude časť venovaná základnému vyšetreniu srdca a cievneho systému na figurantoch, ktoré je nápomocné pre správnu diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení.
Kurz je zameraný na nadobudnutie praktických zručností. Počas podujatia budú prítomný figuranti.

máj
11
Pi
Ultrazvuk v urgentnej medicíne (FAST protokol) @ Kongres Hotel ROCA Košice
máj 11 @ 8:30 – 15:30

Vážené kolegyne a kolegovia,
pozývame Vás na USG kurz: Ultrazvuk v urgentnej medicíne (FAST protokol)
FAST = Focused Assessment with Sonography in Trauma, je rýchle ultrazvukové vyšetrenie prítomnosti voľnej tekutiny v dutine hrudnej, brušnej a perikarde. Predstavuje vstupné vyšetrenie na urgentných pracoviskách. Kurz je určený predovšetkým lekárom pracujúcim v oblastiach urgentnej medicíny, teda traumatológom, anestéziológom a intenzivistom, chirurgom a všetkým lekárom pracujúcim na oddeleniach urgentného príjmu a JIS pracoviskách.

jún
15
Pi
DRUHÝ ROČNÍK SKHR @ Kongres Hotel ROCA Košice
jún 15 – jún 16 celý deň

Slovenský Kongres Hojenia Rán

V rámci sekcií budú prednášané práce z reálnej klinickej praxe neoddeliteľnou súčasťou kongresu bude zborník abstraktov súčasťou programu budú workshopy zamerané na podporu hojenia rán spoločenský večer bude príjemným gastronomickým a spoločenským zážitkom.

http://skhr.sk/

jan
18
Pi
III. Onko-gynekologický kongres @ Kongres Hotel ROCA Košice
jan 18 – jan 19 celý deň

Hodnotenie ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Pre bližšie informácie navštívte oficiálnu stránku kongresu: www.ogk.sk