jún
15
Pi
DRUHÝ ROČNÍK SKHR @ Kongres Hotel ROCA Košice
jún 15 – jún 16 celý deň

Slovenský Kongres Hojenia Rán

V rámci sekcií budú prednášané práce z reálnej klinickej praxe neoddeliteľnou súčasťou kongresu bude zborník abstraktov súčasťou programu budú workshopy zamerané na podporu hojenia rán spoločenský večer bude príjemným gastronomickým a spoločenským zážitkom.

http://skhr.sk/

jan
18
Pi
III. Onko-gynekologický kongres @ Kongres Hotel ROCA Košice
jan 18 – jan 19 celý deň

Hodnotenie ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Pre bližšie informácie navštívte oficiálnu stránku kongresu: www.ogk.sk