jan
18
Pi
III. Onko-gynekologický kongres @ Hotel Yasmin****, Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice, Slovensko
jan 18 – jan 19 celý deň

Hodnotenie ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Pre bližšie informácie navštívte oficiálnu stránku kongresu: www.ogk.sk