SLOVENSKÝ KONGRES HOJENIA RÁN

15. - 16. 6. 2018 sa uskutoční II. ročník SLOVENSKÉHO KONGRESU HOJENIA RÁN. Tešíme sa na vás!

Stránka kongresu

Podporujeme vás od roku 2009

Naše projekty v rôznych oblastiach medicíny pomáhajú študentom aj lekárom.

Základy echokardiografie

Kurz je venovaný kardiológom, internistom, intenzivistom, eventuálne lekárom, ktorí majú záujem o skvalitnenie svojej práce s kardiologickými pacientmi.

Ultrazvuk v urgentnej medicíne (FAST protokol)

Kurz je určený predovšetkým lekárom pracujúcim v oblastiach urgentnej medicíny, teda traumatológom, anestéziológom a intenzivistom, chirurgom a všetkým lekárom pracujúcim na oddeleniach urgentného príjmu a JIS pracoviskách.

II. Slovenský kongres hojenia rán

Informácie o II. Slovenskom kongrese hojenia rán už čoskoro.

III. OGK

Informácie o III. Onkogynekologickom kongrese už čoskoro

Najbližšie udalosti

jan
18
Pi
celý deň III. Onko-gynekologický kongres @ Kongres Hotel ROCA Košice
III. Onko-gynekologický kongres @ Kongres Hotel ROCA Košice
jan 18 – jan 19 celý deň
Hodnotenie ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Pre bližšie