Podporujeme vás od roku 2009

Naše projekty v rôznych oblastiach medicíny pomáhajú študentom aj lekárom.

Základy echokardiografie

Kurz je venovaný kardiológom, internistom, intenzivistom, eventuálne lekárom, ktorí majú záujem o skvalitnenie svojej práce s kardiologickými pacientmi.

Ultrazvuk v urgentnej medicíne (FAST protokol)

Kurz je určený predovšetkým lekárom pracujúcim v oblastiach urgentnej medicíny, teda traumatológom, anestéziológom a intenzivistom, chirurgom a všetkým lekárom pracujúcim na oddeleniach urgentného príjmu a JIS pracoviskách.

II. Slovenský kongres hojenia rán

Informácie o II. Slovenskom kongrese hojenia rán už čoskoro.

III. OGK

Informácie o III. Onkogynekologickom kongrese už čoskoro

Najbližšie udalosti

jún
15
Pi
celý deň DRUHÝ ROČNÍK SKHR @ Kongres Hotel ROCA Košice
DRUHÝ ROČNÍK SKHR @ Kongres Hotel ROCA Košice
jún 15 – jún 16 celý deň
Slovenský Kongres Hojenia Rán V rámci sekcií budú prednášané práce z reálnej klinickej praxe neoddeliteľnou súčasťou kongresu bude zborník abstraktov súčasťou programu budú workshopy zamerané na podporu hojenia rán spoločenský večer bude príjemným gastronomickým a spoločenským zážitkom. http://skhr.sk/
jan
18
Pi
celý deň III. Onko-gynekologický kongres @ Kongres Hotel ROCA Košice
III. Onko-gynekologický kongres @ Kongres Hotel ROCA Košice
jan 18 – jan 19 celý deň
Hodnotenie ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Pre bližšie