Podporujeme vás od roku 2009

Naše projekty v rôznych oblastiach medicíny pomáhajú študentom aj lekárom.

XXXIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou

Kongres vytvára medziodborový prienik medzi špecializáciami zaoberajúcimi pracovným lekárstvom, klinickým pracovným lekárstvom a klinickou toxikológiou, preventívnym pracovným lekárstvom a toxikológiou, ochranou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na ambulantnej, ale aj klinickej úrovni.

XXXIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou

Echokardiografický kurz I. a II.

Echokardiografický kurz je venovaný kardiológom, internistom, intenzivistom, eventuálne lekárom, ktorí majú záujem o skvalitnenie svojej práce s kardiologickými pacientmi. Ultrazvukové vyšetrenie patrí medzi "zlatý štandard" rýchlej, neinvazívnej a jednoduchej diagnostiky kardiovaskulárneho systému.

ECHOKARDIOGRAFICKÝ KURZ I. a II.

II. Onko-gynekologický kongres

Organizátorom II. onkogynekologického kongresu je Slovenská gynekologicko – pôrodnícka spoločnosť (SGPS) a záštitu nad podujatím prevzala Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ). Cieľovou skupinou je gynekológ – pôrodník, onkológ, rádiodiagnostik, patológ, genetik, ale aj chirurg.

II. Onko-gynekologický kongres

USG kurz muskuloskeletálneho systému
Ultrazvukový kurz je venovaný ortopédom, úrazovým chirurgom, pracovným lekárom a všetkým lekárom, ktorí majú záujem o skvalitnenie svojej práce s pacientmi s ochoreniami muskuloskeletálneho systému.

USG kurz muskuloskeletálneho systému

II. Slovenský kongres hojenia rán

Informácie o II. Slovenskom kongrese hojenia rán už čoskoro.

II. Slovenský kongres hojenia rán

Advanced course in fetal neurosonography and cardiography

Začiatkom decembra 2017 sa bude konať ultrazvukový kurz zameraný na vyšetrenia kardiovaskulárneho a centrálneho nervového systému plodu u tehotnej pacientky.

Advanced course in fetal neurosonography and cardiography

Najbližšie udalosti

dec
1
Pi
9:00 Advanced course in fetal neuroso... @ Lučivná
Advanced course in fetal neuroso... @ Lučivná
dec 1 @ 9:00 – dec 3 @ 12:30
Ultrazvukový kurz zameraný na vyšetrenia kardiovaskulárneho a centrálneho nervového systému plodu u tehotnej pacientky
jan
19
Pi
8:00 II. Onko-gynekologický kongres @ Kongres Hotel Roca
II. Onko-gynekologický kongres @ Kongres Hotel Roca
jan 19 @ 8:00 – jan 20 @ 12:00
Po úspešnom prvom ročníku si Vás s úctou dovoľujem pozvať na II. ročník onkogynekologického kongresu, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. – 21. 1. 2018 opätovne v priestoroch hotela ROCA v Košiciach.