Prednáška:        Úloha rodiča vo vývine reči dieťaťa

 

Lektor: Mgr. Alena Černá, logopéd    http://www.logopediakosice.sk

Dátum: 12.3.2018   16.00 – 18.00

Miesto: Vranov nad Topľou (presné miesto bude oznamené účastníkom 2 týždne pred konaním workshopu

Poplatok: 12 eur

 

Úloha rodiča vo vývine reči dieťaťa je nezastupiteľná. Rodič, ako najdôležitejší komunikačný partner  dieťaťa, môže veľmi silno ovplyvniť jeho komunikačné zručnosti a dáva dieťaťu do života veľmi silnú výbavu, ktorá má vplyv na jeho ďalšie sociálne kontakty a vzdelávanie.

Cieľom prednášky je upriamiť pozornosť rodičov na možné odchýlky od normálneho vývinu reči ich dieťaťa, aj to ako ich identifikujú u svojich detí a čo môžu urobiť sami, aby sa tento vývin zlepšil. Cieľovou skupinou budú deti od 18 mesiacov do 6 rokov. Cieľovými diagnózami bude oneskorený vývin reči, vývinová neplynulosť a dyslália. Rodičia, ktorí sa prednášky zúčastnia, s nami môžu zdieľať audio/videonahrávky svojich detí, ktoré následne analyzujeme z logopedického hľadiska a poskytneme riešenia, ako s týmito deťmi ďalej pracovať. Rovnako budú mať rodičia možnosť opýtať sa na konkrétne jazykové problémy svojich detí aj bez nahrávky.

Formou prednášky a diskusie sa z Vás, rodičov,  pokúsime urobiť domácich logopédov pre Vaše deti, ktoré sú na rôznych úrovniach svojich komunikačných schopností – od začínajúcich komunikátorov až po úspešných predškolákov. Veríme, že konkrétne príklady Vás obohatia a zistíte, že mnoho správnych vecí už robíte. A tie čo nerobíte, zas nie je také zložité sa naučiť, ak ich Vaše dieťa potrebuje.

 

 

V prípade záujmu o workshop sa prosím nahláste prostredníctvom registračného formulára. Po úspešnej registrácií obdržíte email s platobnými údajmi. Vaša registrácia platí 5 dní, ak neobdržíme dovtedy platbu za workshop, registrácia bude zrušená. V prípade, že sa nemôžte dostaviť na workshop, poplatok sa nevracia, avšak akceptujeme náhradníka.

Registrácia