POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE

30.11.2018 - 1.12.2018 sa uskutoční POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE. Tešíme sa na vás!

Stránka kongresu

Podporujeme vás od roku 2009

Naše projekty v rôznych oblastiach medicíny pomáhajú študentom aj lekárom.

POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE

POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE sa uskutoční 30.11.2018 - 1.12.2018

III. Slovenský kongres hojenia rán

III. Slovenský kongres hojenia rán sa uskutoční 6.a 7.6.2019.

III. OGK

III. ONKO-GYNEKOLOGICKÝ KONGRES sa uskutoční 18. - 19. 1 2019

Základy echokardiografie

Kurz je venovaný kardiológom, internistom, intenzivistom, eventuálne lekárom, ktorí majú záujem o skvalitnenie svojej práce s kardiologickými pacientmi.

Ultrazvuk v urgentnej medicíne (FAST protokol)

Kurz je určený predovšetkým lekárom pracujúcim v oblastiach urgentnej medicíny, teda traumatológom, anestéziológom a intenzivistom, chirurgom a všetkým lekárom pracujúcim na oddeleniach urgentného príjmu a JIS pracoviskách.

Najbližšie udalosti

nov
30
Pi
celý deň POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE @ Kongres Hotel ROCA Košice
POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE @ Kongres Hotel ROCA Košice
nov 30 – dec 1 celý deň
Kongres POLYTRAUMA má za cieľ vytvoriť platformu pre multidisciplinárny odborný dialóg pre pracovníkov všetkých špecializácií, ktoré sa podieľajú na starostlivosti o pacienta so životohrozujúcim poranením.
jan
18
Pi
celý deň III. Onko-gynekologický kongres @ Kongres Hotel ROCA Košice
III. Onko-gynekologický kongres @ Kongres Hotel ROCA Košice
jan 18 – jan 19 celý deň
Hodnotenie ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Pre bližšie