POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE

30.11.2018 - 1.12.2018 sa uskutoční POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE. Tešíme sa na vás!

Stránka kongresu

Podporujeme vás od roku 2009

Naše projekty v rôznych oblastiach medicíny pomáhajú študentom aj lekárom.

Základy echokardiografie

Kurz je venovaný kardiológom, internistom, intenzivistom, eventuálne lekárom, ktorí majú záujem o skvalitnenie svojej práce s kardiologickými pacientmi.

Ultrazvuk v urgentnej medicíne (FAST protokol)

Kurz je určený predovšetkým lekárom pracujúcim v oblastiach urgentnej medicíny, teda traumatológom, anestéziológom a intenzivistom, chirurgom a všetkým lekárom pracujúcim na oddeleniach urgentného príjmu a JIS pracoviskách.

Zdravý pôrod

Realizujeme kurzy zdravého pôrodu. Pre rodičov je potrebné poznať a pripraviť sa na jednotlivé situácie, čo v konečnom dôsledku výrazne napomáha zdarnému priebehu gravidity, ako aj pôrodu. Odborná konzultácia je súčasťou každého stretnutia, kde na vaše otázky radi odpovieme...

POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE

POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE sa uskutoční 30.11.2018 - 1.12.2018

III. OGK

III. ONKO-GYNEKOLOGICKÝ KONGRES sa uskutoční 18. - 19. 1 2019

III. Slovenský kongres hojenia rán

III. Slovenský kongres hojenia rán sa uskutoční 6.a 7.6.2019.

Najbližšie udalosti

jan
18
Pi
celý deň III. Onko-gynekologický kongres @ Hotel Yasmin****, Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice, Slovensko
III. Onko-gynekologický kongres @ Hotel Yasmin****, Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice, Slovensko
jan 18 – jan 19 celý deň
Hodnotenie ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Pre bližšie