Podporujeme vás od roku 2009

Naše projekty v rôznych oblastiach medicíny pomáhajú študentom aj lekárom.

III. POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE

Kongres POLYTRAUMA má za cieľ vytvoriť platformu pre multidisciplinárny odborný dialóg pre pracovníkov všetkých špecializácií, ktoré sa podieľajú na starostlivosti o pacienta so životohrozujúcim poranením.

III. POLYTRAUMA

Ultrazvuk v urgentnej medicíne (FAST protokol)

Kurz je určený predovšetkým lekárom pracujúcim v oblastiach urgentnej medicíny, teda traumatológom, anestéziológom a intenzivistom, chirurgom a všetkým lekárom pracujúcim na oddeleniach urgentného príjmu a JIS pracoviskách.

Ultrazvuk v urgentnej medicíne (FAST protokol)

Základy echokardiografie

Kurz je venovaný kardiológom, internistom, intenzivistom, eventuálne lekárom, ktorí majú záujem o skvalitnenie svojej práce s kardiologickými pacientmi.

Základy echokardiografie

Zdravý pôrod

Realizujeme kurzy zdravého pôrodu. Pre rodičov je potrebné poznať a pripraviť sa na jednotlivé situácie, čo v konečnom dôsledku výrazne napomáha zdarnému priebehu gravidity, ako aj pôrodu. Odborná konzultácia je súčasťou každého stretnutia, kde na vaše otázky radi odpovieme...

Zdravý pôrod

IV. OGK

IV. OGK sa uskutoční 17. – 18. 1. 2020

Viac info na www.ogk.sk

IV. OGK

IV. Slovenský kongres hojenia rán

IV. Slovenský kongres hojenia rán sa uskutoční 18. a 19.6.2020.

IV. Slovenský kongres hojenia rán