nov
30
Pi
POLYTRAUMA KONGRES KOŠICE @ Kongres Hotel ROCA Košice
nov 30 – dec 1 celý deň

Kongres POLYTRAUMA má za cieľ vytvoriť platformu pre multidisciplinárny odborný dialóg pre pracovníkov všetkých špecializácií, ktoré sa podieľajú na starostlivosti o pacienta so životohrozujúcim poranením.

jan
18
Pi
III. Onko-gynekologický kongres @ Kongres Hotel ROCA Košice
jan 18 – jan 19 celý deň

Hodnotenie ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Pre bližšie informácie navštívte oficiálnu stránku kongresu: www.ogk.sk