Memoriál prof. Pomfyho predstavuje odborno-spoločenské podujatie, ktoré sa pravidelne koná v období jesene už od roku 2011. Cieľom tohto podujatia je spomienka na pedagóga a priateľa prof. MVDr. Mikuláša Pomfyho, CSc. Podujatie sa koná v priebehu celého dňa, vo vinárstve rodiny Macíkovcov v Malej Tŕni. Počas dňa sú prezentované vyžiadané prednášky s odborným zameraním a súčasťou je samozrejme spoločenský program spojený s prehliadkou tokajských pivníc, príjemným občerstvením a živou hudbou.

Edumed, n.o. v roku 2016 už po piaty krát pripravuje toto podujatie na október, kde sa tradične vo vynikajúcom prostredí vinárstva rodiny Macíkovcov v Malej Tŕni stretne skupina kolegov a priateľov, aby si zaspomínali na tohto nezabudnuteľného človeka, a to nie len po odbornej ale aj ľudskej stránke.

Program podujatia dostupný na našej stránke.