Lektor: Mgr. Vanda Švecová, psychológ 
Dátum: 6.2.2018   16.00 - 18.00
Miesto:  Vranov nad Topľou (presné miesto bude oznamené účastníkom 2 týždne pred konaním workshopu)
Max počet účastníkov: 25 (v prípade väčšieho záujmu sa workshop bude konať aj v ďalšom termíne)
Poplatok: 12 eur
 
Bližšie informácie o workshope

Každý z nás, či už dospelý alebo dieťa, prijíma a vyjadruje lásku iným spôsobom. Dotykom, pozornosťou, obdarovaním, a pod. Príďte sa spolu s nami naučiť rozpoznať primárny jazyk lásky Vášho dieťaťa, rovnako ako aj svoj a naučte sa tak efektívne vyjadriť lásku svojmu dieťaťu. Dieťa si tak bude isté Vašou láskou a to sa prejaví na jeho správaní a zároveň sa vyhnete konfliktom a nedorozumeniam v komunikácii s ním.

Stretnutie venujeme podpore a rozvoju bezpečného, komfortného a obohacujúceho vzťahu medzi dieťaťom a rodičom. Rodičia sa tu môžu naučiť identifikovať a aj používať najúčinnejší vzájomný komunikačný kanál, teda kanál, ktorý rešpektuje mňa ako rodiča a dieťa ako komunikačného partnera. V rámci stretnutia sa modelovo prehrajú najčastejšie vyčerpávajúce situácie, ktoré sa dejú medzi rodičom a dieťaťom a formou zážitku sa účastníci  naučia, ako ich čo najlepšie zvládať efektívnejším a radostnejším spôsobom. Nahliadneme aj na náš vlastný spôsob správania sa v strese a záťaži, čo sa to vlastne s nami v týchto chvíľach deje, aký to má dopad na okolie a čo s tým. Na stretnutí môžeme objaviť nové vlastné zdroje a možnosti, ktoré využijeme v roli rodiča a tiež podporíme všetko dobré, čo ako rodič denne používame a ani o tom nevieme.

 

V prípade záujmu o workshop sa prosím nahláste prostredníctvom registračného formulára. Po úspešnej registrácií obdržíte email s platobnými údajmi. Vaša registrácia platí 5 dní, ak neobdržíme dovtedy platbu za workshop, registrácia bude zrušená. V prípade, že sa nemôžte dostaviť na workshop, poplatok sa nevracia, avšak akceptujeme náhradníka.