V roku 2009 vznikla myšlienka zrealizovať v Košiciach projekt medzinárodnej konferencie študentov medicíny, ktorého cieľom bolo vyplniť dieru v tejto oblasti. Po úspešných prípravách sa v dňoch 23-25 júna uskutočnil 1.medzinárodný kongres študentov medicíny v Košiciach (1st International Student Medical Congress in Košice) s účasťou vyše 150 aktívnych účastníkov v 10. paralelne bežiacich sekciách. V priebehu kongresu účastníci mali možnosť zúčastniť sa na workshopoch s rôznymi témami, súčasťou bol aj bohatý spoločenský program, ktorý vyvrcholil po kongrese v tokajskej dedinke Malá Tŕňa so skvelou ochutnávkou vín spojenou s prezentáciou regiónu prostredníctvom chutí, vôní a kvalitnej ľudovej hudby. Tento ročník dal dôležitý základ pre fungovanie ďalších ročníkov tohto kongresu, ktorého hlavným organizátorom sú najmä aktívny študenti študujúci na LF UPJŠ v Košiciach.

V roku 2014 sa uskutoční už šiesty ročník tohto podujatia a samotná konferencia je unikátnym študentských podujatím na Slovensku.
Členovia Edumed, n.o. sú zakladateľmi tohto kongresu a organizačne sa podieľali na všetkých ročníkoch.
Informácie o kongrese na stránke: www.ismck.com