1. – 3. 12. 2017 Lučivná

Začiatkom decembra 2017 sa bude konať ultrazvukový kurz zameraný na vyšetrenia kardiovaskulárneho a centrálneho nervového systému plodu u tehotnej pacientky.

 

Termín a miesto konania: 1. – 3. 2017, začiatok kurzu 1.12.2017 o 9.00 hod, záver kurzu 3.12.2017 12.30 hod, kaštieľ Lučivná

 

Vedúci kurzu:

prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH

Školitelia:

MUDr. Svetlana Jánošová – CPD s.r.o. Košice
MUDr. Tatiana Koipish – CPD s.r.o. Košice
MUDr. Andrea Vašková – Gynstar s.r.o. Prešov

 

Poplatok: 550€ – v cene je zahrnuté školenie, strava a občerstvenie

Ubytovanie: nie je v cene kurzu, možnosti na www.kastiellucivna.sk

 

Počet účastníkov: limitovaný na 35

 

Kontakt:
prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH

E-mail: dankovcik@gmail.com

Tel.: +421905 359 381