Vážené kolegyne a kolegovia,

pre veľký záujem si Vás dovoľujeme pozvať na ďalší ECHOKARDIOGRAFICKÝ KURZ.

Kurz je venovaný kardiológom, internistom, intenzivistom, eventuálne lekárom, ktorí majú záujem o skvalitnenie svojej práce s kardiologickými pacientmi.

Ultrazvukové vyšetrenie patrí medzi "zlatý štandard" rýchlej, neinvazívnej a jednoduchej diagnostiky kardiovaskulárneho systému.

Úvodná časť kurzu bude venovaná zvládnutiu základov USG techniky, ktorá je potrebná pre správne nastavenie USG prístroja. Nasledovať bude časť venovaná základnému vyšetreniu srdca a cievneho systému na figurantoch, ktoré je nápomocné pre správnu diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení.

Kurz je zameraný na nadobudnutie praktických zručností. Počas podujatia budú prítomný figuranti.

INFORMÁCIE

Miesto konania: Hotel ROCA, Južná trieda 117, Košice 040 01

Dátum:  14.10.2020 (8:30 - 15:30)

Maximálny počet účastníkov jedného kurzu: 24

Registračný poplatok: 100 € (platba prevodom na účet), 130 € (platba v hotovosti)

Výška registračného poplatku obsahuje USG kurz s občerstvením a obedovým menu. Neobsahuje ubytovanie.

Technické zabezpečenie: 4 USG prístroje

Lektori: 2
Hlavný lektor: MUDr. Miroslav Slanina, Kardiocentrum Prešov

Ubytovanie: V prípade záujmu je možné sa ubytovať v mieste konania

Program

Základy echokardiografie

1. Správne nastavenie prístroja a optimalizácia echo obrazu
2. Echokardiografické modality – spôsoby zobrazenia
3. Jednorozmerné zobrazenie (M-mode) – základné projekcie
4. Dvojrozmerné zobrazenie (B-mode, 2D)- základné projekcie
5. Pulznýdoppler (PW)
6. Kontinuálny doppler (CW)
7. Farebný doppler (CFM)
8. Tkanivový doppler (TDI)
9. 3D/4D zobrazenie (len úvod)
10. Deformačné parametre (len úvod)

Pre registráciu kliknite na tlačidlo nižšie

Registrácia


Platobné podmienky:

  1. Bankový prevod: 100 eur

Číslo účtu: 2800424070/8330

IBAN: SK4783300000002800424070 (do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko + USG ECHO)

  1. V hotovosti na mieste konania workshopu: 130 eur

V prípade bližších informácií nás kontaktujte prostredníctvom emailu: edumed@edumed.sk

MUDr. Lenka Semjanová

tel: 0907 623 906

web: www.edumed.sk

Kontakt: edumed@edumed.sk

Partnerom podujatia je UNIQUE MEDICAL.

Kurz je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Tešíme sa na Vašu účasť