XXXIII. kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou
a V. Košické dni pracovného lekárstva a toxikológe

     Kongres vytvára medziodborový prienik medzi špecializáciami zaoberajúcimi pracovným lekárstvom, klinickým pracovným lekárstvom a klinickou toxikológiou, preventívnym pracovným lekárstvom a toxikológiou, ochranou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na ambulantnej, ale aj klinickej úrovni.

Sekcie:

1. Choroby z povolania – aktuálna situácia a vývoj v SR a zahraničí
2. Ochorenia respiračného systému – diagnostika, prevencia
3. Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice
4. Profesionálne neurologické ochorenia
5. Toxikológia a genotoxikológia
6. Pracovné zdravotné služby
7. Posudkové lekárstvo a kooperácia s pracovným lekárstvom
8. Pracovné právo
9. Psychológia práce
10. Sesterská sekcia
11. Sekcia iných zdravotníckych pracovníkov
12. Varia

INFORMÁCIE

Miesto konania:
Kongres Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice 040 01
Dátum:
19. – 21. 10. 2017

Cieľová skupina:
pracovní lekári, všeobecní lekári pre dospelých, posudkové lekárstvo, klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, ďalších medicínskym odborov (angiológia, ortopédia, neurológia), ale i iných odborov – ako sú bezpečnosť pri práci, pracovné právo, či psychológia práce

Pre registráciu prejdite na stránku kongresu: Kongres pracovného lekárstva