Charitatívne verejne zbierky registrované pod príslušným číslom, na všeobecne prospešné účely ochrany zdravia. Výnos bude použitý na území Slovenskej republiky.
Dobrovoľné peňažné príspevky, tvoriace hrubý výnos verejnej zbierky sa budú zhromažďovať na osobitnom účte verejnej zbierky číslo 2301252227/8330, ktoré budú získané vykonávaním verejnej zbierky zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek.

Ústavný súd Slovenskej republiky za záchranu života

29.9.2017

Rozhodnutie okresného úradu v Košiciach

Rozhodnutie


Maratónska ruka na srdce

29.9.2017 – 1.10.2017

Rozhodnutie okresného úradu v Košiciach

Rozhodnutie