Prvý realizovaný workshop – EKG workshop pre zahraničných študentov – sa stretol s veľkým záujmom, a preto sa uskutočnilo viac termínov. Koncom letného semestra roku 2013 sme v hoteli Golden Royal zrealizovali USG workshop, ktorý u študentov zaznamenal veľmi pozitívne ohlasy.

V akademickom roku 2013/2014 sme sa rozhodli rozšíriť portfólio workshopov o chirurgický workshop, ktorý prekonal naše očakávania a uskutočnil sa v niekoľkých opakovaniach a to ako v slovenskom, tak aj v anglickom jazyku. V šiestich termínoch absolvovalo tento workshop viac ako 100 študentov a rozšírilo tak svoje znalosti v oblasti chirurgie. Súbežne s ním bežal aj EKG workshop v obidvoch jazykových mutáciách.