Ultrazvukový kurz Neurosonografie a Fetálnej Echokardiografie

Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD, MPH s kolegami zo SonoClinic organizuje už v poradí siedmy ultrasonografický kurz určený pre gynekológov. Kurz bude tradične v kaštieli Lučivná v dňoch 30.11-2.12.2018.

Školenie je zamerané na prehĺbenie vedomostí z prenatálnej diagnostiky vrodených ochorení mozgu a srdca plodu. Výučba prebieha osvedčeným spôsobom ojedinelým v rámci Slovenska. Základom kurzu je prednáška z danej oblasti, po ktorej nasleduje výučba na laptopoch. Každý účastník má počas kurzu k dispozícii počítač, v ktorom je nainštalovaný špeciálny program a ultrazvukové nálezy z vrodených chýb plodu.

Program umožňuje nálezy rôznych anomálii otvoriť a pracovať s obrázkami, ako keby vyšetroval danú pacientku v reálnom čase. Je to jedinečná metóda , ktorá pod dohľadom skúsených lektorov / špecialistov SonoClinic/ umožní veľmi rýchlu edukáciu. Pomocou lekcii, tzv. laptop session, sa frekventanti kurzu naučia veľmi rýchlo pracovať s najnovšími technológiami 3D ultrazvuku.

Po týchto lekciách nasleduje tretia etapa výučby, kedy lektor priamo na usg prístrojoch a reálnych pacientkach ukáže live demonštráciu. Po nej nasleduje štvrtá fáza výučby, kedy si každý účastník naživo vyskúša vyšetriť pacientku. Pripravených bude 6 až 7 špičkových high-endových usg prístrojov firmy General Electric a približne 35 pacientok.

Kurz je organizovaný v spolupráci so svetovo renomovanou Vienna International School od 3D/4D Ultrasound /V.I.S.U.S/, pre ktorú prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD, MPH pracuje ako lektor od roku 2010.


Kaštieľ Lučivná

30. 11. – 2. 12. 2018

Vedúci kurzu /garant/:
prof. MUDr. Róbert DANKOVČÍK, PhD., MPH
SonoClinic, s.r.o, Košice

Školitelia:
MUDr. Svetlana JÁNOŠOVÁ- SonoClinic s.r.o
MUDr. Tatiana KOIPSH- SonoClinic s.r.o
MUDr. Kamil HATIAR- SonoClinic s.r.o
MUDr. Andrea VAŠKOVÁ - Gynstar s.r.o, Prešov

Školitelia aplikačný špecialisti:
Arkadiusz GODLEWSKI - GE Varšava
Drahomír CHOCHOL, MBA– Intes Poprad
Ing. Maroš MIKESKA – Intes Poprad
Technická podpora:
Ing. Miloslav Abaffy – Intes Poprad

Organizačný tím:
MUDr. Monika BARGEROVÁ, MHA
MUC. Sára BARGEROVÁ
Miesto konania:
Kaštieľ Lučivná

Poplatok:
550 EUR. V cene je zahrnuté školenie, strava
a občerstvenie.

Bankové údaje:
IBAN: SK4783300000002800424070
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
V informácii pre príjemcu uviesť:
VISUS a meno + priezvisko účastníka

KONTAKT:
prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH
E-mail: dankovcik@gmail.com
Tel.: +421 905 359 381

Pre viac informácií kliknite tu.