Je nám potešením Vás pozvať k účasti na I. onko-gynekologickom kongrese (OGK), ktorý sa uskutoční v dňoch 20.-21.1.2017 v priestoroch hotela ROCA v Košiciach, pod záštitou Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS) a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ). Kongres vytvára medziodborový prienik medzi špecializáciami zaoberajúcimi sa gynekológiou, a to predovšetkým onkogynekológiou a onkológiou na ambulantnej, ale aj klinickej úrovni.

Program rozčlenený do 5 sekcií ponúkne komplexné informácie a pohľad na problematiku karcinómu prsníkakrčka maternicetela maternice a karcinómu ovária. Samostatná sekcia menej častých gynekologických malignít uzavrie odborný program.

Podujatie spadá do kontextu kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a je certifikované s pridelením kreditov ARS CME

Tešíme sa na stretnutie v Košiciach,

MUDr. Jozef Adam, Ph.D.

Organizačné zastrešenie EDUMED n.o.

Viac informácií na www.kogk.sk