Názov workshopu: Špecializovaný echokardiografický kurz Kardiomyopatie

Kurz je venovaný patologickým nálezom v echokardiografii. Je zameraný na nadobudnutie praktických zručností. Prítomnosť pacientov (figurantov) počas kurzu je podmienená ich momentálnym dobrým zdravotným stavom.

Informácie:

termín:  15.10.2020 v čase 08:30 do 15:30 hod.

 

Program kurzu:
1. Echokardiografické vyšetrenie systolickej funkcie ľavej komory
2. Echokardiografické  vyšetrenie systolickej funkcie pravej komory
3. Echokardiografické vyšetrenie diastolickej funkcie
4. Základné typy kardiomyopatií a ich echokardiografické charakteristiky
5. Úvod do echokardiografického vyšetrenia dyssynchrónie srdca
6. Praktické cvičenia

Informácie:

Miesto konania: Hotel ROCA, Južná trieda 117, Košice 040 01

Dátum:   04.05.2020 (8:30 - 15:30)

Maximálny počet účastníkov kurzu: 20

Registračný poplatok: 100 € (platba prevodom na účet), 130 € (platba v
hotovosti)

Výška registračného poplatku obsahuje poplatok za kurz s občerstvením a obedovým menu. Neobsahuje ubytovanie.

Technické zabezpečenie: 4 USG prístroje

Hlavný lektor: MUDr. Miroslav Slanina, Kardiocentrum Prešov

Ubytovanie: V prípade záujmu je možné sa ubytovať v mieste konania

Pre registráciu kliknite na tlačidlo nižšie

Registrácia


Platobné podmienky:

  1. Bankový prevod: 100 eur

Číslo účtu: 2800424070/8330

IBAN: SK4783300000002800424070 (do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko - USG Kardio)

  1. V hotovosti na mieste konania workshopu: 130 eur

V prípade bližších informácií nás kontaktujte prostredníctvom emailu: edumed@edumed.sk

MUDr. Lenka Semjanová

tel: 0907 623 906

web: www.edumed.sk

Kontakt: edumed@edumed.sk

Partnerom podujatia je UNIQUE MEDICAL.

Kurz je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Tešíme sa na Vašu účasť