Vážené kolegyne a kolegovia,
pre veľký záujem o praktické workshopy si Vás dovoľujeme pozvať na ďalší USG KURZ VYŠETRENIA MUSKULOSKELETÁLNEHO SYSTÉMU

Ultrazvukový kurz je venovaný ortopédom, úrazovým chirurgom, pracovným lekárom a všetkým lekárom, ktorí majú záujem o skvalitnenie svojej práce s pacientmi s ochoreniami muskuloskeletálneho systému. Ultrasonografia muskuloskeletálneho systému je jedna z najpraktickejších zobrazovacích techník pre možnosť vykonania vyšetrenia v reálnom čase, opakovateľnosť vyšetrenia, pre vysoké diagnostické rozlíšenie, biologickú neinvazivitu a dobrú tolerabilitu pacientom.

Úvodná časť kurzu bude venovaná zvládnutiu základov USG techniky, ktorá je potrebná pre správne nastavenie USG prístroja. Nasledovať bude časť venovaná základnému vyšetreniu muskuloskeletálneho systému. Ultrasonografia s vysokou rozlišovacou schopnosťou, možnosťou vizualizácie morfologických a funkčných zmien je vhodná na objektivizáciu (kvantifikáciu), ktorú nevieme dosiahnuť každodenným fyzikálnym vyšetrením. V tretej časti kurzu budú účastníci oboznámení so základnými patologickými nálezmi. Počas každej časti budú prítomní figuranti. Prítomnosť pacientov (figurantov) počas časti kurzu s patologickými nálezmi je podmienená ich momentálnym dobrým zdravotným stavom.

Lektori: MUDr. Branislav Barla, http://www.ortopediainak.sk,
MUDr. Štefan Štolfa, PhD., Klinika ortopédie a traumatológie pohybového aparátu UPJŠ LF a UNLP, Košice

INFORMÁCIE

Miesto konania:
Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice 040 01

Dátum:

19.10.2017 9:00 – 15:30

pozn. v prípade väčšieho záujmu sa bude kurz bude konať vo viacerých termínoch

Maximálny počet účastníkov jedného kurzu: 20 

Registračný poplatok: 100 € (v termíne do 13. 10 . 2017),  150 € (od 13. 10. 2017)

Výška registračného poplatku zahŕňa USG kurz s občerstvením a obedovým menu. Neobsahuje ubytovanie.

Registrácia otvorená do 15.10.2017

 V prípade bližších informácií nás kontaktujte: 

MUDr. Marek Varga, PhD. 

Tel.: 0904 931 389

E-mail: edumed@edumed.sk

Organizátor podujatia: Slovenská spoločnosť pracovného lekárstva SLS

Partnerom podujatia je UNIQUE MEDICAL.

Organizačno-technické zabezpečenie: EDUMED n. o.

Tešíme sa na Vašu účasť.


Predbežný program

19.10.2017 9:00 – 15:30

Teoretická časť
  • Základy USG – technické základy USG, princípy 2D, nastavenie a obsluha prístroja v kontexte cielených vyšetrení
Praktická časť
  • USG kolena, ramena, priehlavku
  • USG malých kĺbov, šliach a svalov
  • USG mäkkých štruktúr, kože a podkožia

Kurz je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Ubytovanie: V prípade záujmu je možné sa ubytovať v mieste konania.  http://www.hotelrocakosice.sk

Platobné podmienky:

1. Bankový prevod:

Číslo účtu: 2800424070/8330

IBAN: SK4783300000002800424070 (do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko + USG MSS)

Variabilný symbol: 19102017

2. V hotovosti na mieste konania workshopu (platba možná len v prípade registrácie od 1.10.2017)