Vážené kolegyne a kolegovia,

pre veľký záujem si Vás dovoľujeme pozvať na ďalší ECHOKARDIOGRAFICKÝ KURZ  I. a II.

Echokardiografický kurz je venovaný kardiológom, internistom, intenzivistom, eventuálne lekárom, ktorí majú záujem o skvalitnenie svojej práce s kardiologickými pacientmi.

Ultrazvukové vyšetrenie patrí medzi "zlatý štandard" rýchlej, neinvazívnej a jednoduchej diagnostiky kardiovaskulárneho systému.

Úvodná časť kurzu bude venovaná zvládnutiu základov USG techniky, ktorá je potrebná pre správne nastavenie USG prístroja. Nasledovať bude časť venovaná základnému vyšetreniu srdca a cievneho systému na figurantoch, ktoré je nápomocné pre správnu diagnostiku kardiovaskulárnych ochorení.

Druhý kurz je venovaný patologickým nálezom v echokardiografii. Oba kurzy sú zamerané na nadobudnutie praktických zručností. Počas každého budú prítomný figuranti. Prítomnosť pacientov (figurantov) počas II. kurzu je podmienená ich momentálnym dobrým zdravotným stavom.

Lektori:
MUDr. Miroslav Slanina, Kardiocentrum Prešov, 
MUDr. Andrej Čorba, Kardiocentrum Prešov

INFORMÁCIE

Miesto konania:
Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice 040 01

Dátum:
17.10.2017 v čase od 8:30 – 15:30 - I.  Základy echokardiografie
18.10.2017 v čase od 8:30 – 15:30 - II. Patologické nálezy v echokardiografií

Maximálny počet účastníkov jedného kurzu: 20

Registračný poplatok: 100 € (za 1 kurz v termíne registrácie do 13. 10. 2017), 150 € / kurz (od 13. 10. 2017)

V prípade účasti na I. a II. kurze: 180 € (v termíne registrácie do 13. 10. 2017), 280 € (od 13. 10. 2017)

Výška registračného poplatku obsahuje USG kurz s občerstvením a obedovým menu. Neobsahuje ubytovanie.

Technické zabezpečenie: 4 USG prístroje

Ubytovanie: V prípade záujmu je možné sa ubytovať v mieste konania. (HOTEL ROCA)   

ECHOKARDIOGRAFICKÝ KURZ  I.  -  Základy echokardiografie

1. Správne nastavenie prístroja a optimalizácia echo obrazu
2. Echokardiografické modality – spôsoby zobrazenia
3. Jednorozmerné zobrazenie (M-mode) – základné projekcie
4. Dvojrozmerné zobrazenie (B-mode, 2D)- základné projekcie
5. Pulznýdoppler (PW)
6. Kontinuálny doppler (CW)
7. Farebný doppler (CFM)
8. Tkanivový doppler (TDI)
9. 3D/4D zobrazenie (len úvod)
10. Deformačné parametre (len úvod)

ECHOKARDIOGRAFICKÝ KURZ  II.  -   Srdcové zlyhávanie a kardiomyopatie

1. Systolická dysfunkcia ľavej a pravej komory
2. Diastolická dysfunkcia
3. Kardiomyopatie
4. Dilatačné kardiomyopatie (DKMP)
5. Hypertrofické kardiomyopatie (HKMP)
6. Reštrikčné kardiomyopatie (RKMP)
7. Zmiešané kardiomyopatie

Platobné podmienky:

1. Bankový prevod:

Číslo účtu: 2800424070/8330

IBAN: SK4783300000002800424070 (do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko + USG ECHO)

Variabilné symboly pre jednotlivé kurzy:
Základy echokardiografie VS:17102017
Patologické nálezy v echokardiografii: VS:18102017
Pre oba kurzy: VS:1718102017

2. V hotovosti na mieste konania workshopu (platba možná len v prípade registrácie od 1.10.2017)

Registrácia otvorená do 7.10.2017

V prípade bližších informácií nás kontaktujte prostredníctvom emailu: edumed@edumed.sk

MUDr. Lenka Semjanová

tel: 0907 623 906

web: www.edumed.sk

Kontakt:  edumed@edumed.sk

Partnerom podujatia je UNIQUE MEDICAL.

 

Tešíme sa na Vašu účasť