O neziskovej organizácii EDUMED n.o.

Nezisková organizácia EDUMED n.o. (Education in Medicine) vznikla na jeseň 2009. Našim hlavným cieľom je podpora vzdelávania lekárov, študentov medicíny, podpora PhD študentov a organizácia vedeckých konferencií, podpora publikačnej činnosti a organizácia podujatí vedúcich k zvyšovaniu odbornosti a kvalifikácie študentov medicíny a lekárov.

Všetci jej zakladajúci členovia majú skúsenosti z pôsobenia v iných organizáciách a prispievali svojou činnosťou k dnešným cieľom EDUMED n.o. Spojenie zanietených ľudí do jednej organizácie umožňuje uplatnenie schopností v tímovom duchu.

Cieľom nielen samotnej organizácie, ale aj všetkých jej členov, je kontinuálna podpora vzdelávania študentov medicíny, pokračujúc PhD študentmi, mladými lekármi a organizácia vedecko-spoločenských podujatí, podpora publikačnej činnosti a podpora rôznych vedecko-výskumných podujatí, ktorá vedie k motivácii študentov a lekárov ako aj k zvyšovaniu ich kvalifikácie a odbornosti.