Prehľad albumov

Ultrazvuk v urgentnej medicíne (FAST protokol) 2019


Echokardiografický kurz 2019


ODOVZDANIE AUTOMATIZOVANÉHO EXTERNÉHO DEFIBRILÁTORA MESTU KOŠICE PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA OTVORENÝCH DVERÍ ÚSTAVNÉHO SÚDU SR 

XXXIII. Kongres pracovného lekárstva 2017


Verejná zbierka na USSR


USG vyšetrenia AV FISTUL pre lekárov


First aid workshop pre študentov


Echokardiografický kurz pre lekárov


Chirurgický workshop pre študentov


I. onkogynekologický kongres