Kedy:
17. január 2020 – 18. január 2020 celý deň
2020-01-17T00:00:00+01:00
2020-01-19T00:00:00+01:00
Kde:
Kongres Hotel ROCA Košice
Južná trieda 1590/117
040 01 Košice
Vstupné / Štartovné:
25 €
Kontakt:
EDUMED n.o.
+421 907 623 906

VÁŽENÉ KOLEGYNE A KOLEGOVIA

po úspešnom treťom ročníku si Vás s úctou dovoľujem pozvať na IV. ročník onkogynekologického
kongresu, ktorý sa uskutoční v dňoch 17. – 18. 1. 2020. Kongres, ktorý si pomaly našiel stabilné
miesto v itinerári SGPS sa uskutoční v priestoroch Hotela ROCA v Košiciach.
Aj na štvrtom ročníku tohto podujatia bude cieľom vytvoriť podmienky na plodnú diskusiu týkajúcu sa
onkogynekologických ochorení.
Organizátorom IV. onkogynekologického kongresu je Slovenská gynekologicko – pôrodnícka
spoločnosť (SGPS) a záštitu nad podujatím prevzala Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach (LF UPJŠ).

IV. ročník onkogynekologického kongresu